Duurzaam rijden in Nederland

Holthausen ziet ruime mogelijkheden voor de inzet van schone en duurzame vormen van energie en is bezig deze gestalte te geven. De realisatie en exploitatie van Energy Points door de noordelijke provincies zijn daarbij een belangrijke stap. Door duurzame brandstoffen aan te bieden faciliteren we in de aandringende behoefte naar schonere en duurzame brandstof. Bovendien maken we het voor iedereen in de noordelijke provincies mogelijk om de overstap te maken naar duurzamer rijden.

Energy Points zijn moderne tankstations in een baanbrekenddesign. Met een vernieuwend aanbod aan duurzame brandstoffen. Bij het ontwerp van Energy Points wordt, net als bij het aangeboden duurzame assortiment, rekening gehouden met de directe omgeving.  De nadruk ligt bij de ontwikkeling op een symbiose met de ruimtelijk omgeving, waarin de tankfaciliteit ontwikkeld gaat worden.

Momenteel werkt Holthausen Clean Energy Solutions aan de realisatie van tankstations in Winsum, Veendam, Stadskanaal, Groningen en Delfzijl. De projecten worden uitgewerkt en in nauwe samenwerking met de diverse gemeenten gerealiseerd.

Energy Points zijn er in drie verschillende varianten

Steeds meer gemeenten zien de potentie van duurzame brandstoffen om uitstoot van CO2 en fijnstof tegen te gaan. Echter is geen situatie of bestemmingsplan gelijk. Dit vraagt om een schaalbare benadering die zich vertaald in tankstations die modulair kunnen worden ingericht:

Energy Point Small - Groengas en/of Waterstof

Energy Point Small

Bij deze kleinste variant bieden we de mogelijkheid om Groengas te tanken en kunnen we, mits er ruimte voorhanden is, oplaadpunten voor elektrisch rijden aanbieden. Er kan middels een kleine overkapping droog en uit de wind worden getankt middels een kleine zuil die vanaf 2 zijden te benaderen is. Zo kunnnen er 2 voertuigen tegelijk tanken. De realisatie en lancering van de eerste Small variant staat gepland voor de gemeente Winsum.


Energy Point Medium

Energy Point Small

Bij de medium variant bieden we de mogelijkheid om LNG te tanken en Groengas en/of Waterstof bij te plaatsen. De medium variant vereist meer oppervlakte en moet voor vrachtauto's te benaderen zijn. Er kan droog en beschut worden getankt omdat de tankfaciliteit in het geheel word voorzien van een overkapping met baanbrekend design. Eventueel is de Medium variant uit te breiden met oplaadpunten voor elektrisch rijden.


Energy Point Large

Energy Point Large

De meest uitgebreide variant voorziet in 4 tankstraten voor grote bedrijfsvoertuigen en 4 tankstraten voor personenauto's en kleine bedrijfsauto's. Het aanbod is Groengas, LNG en waterstof en naast de tankstraten worden oplaadpunten voor elektrisch rijden in het plan meegenomen.