LNG is een afkorting van liquefied natural gas. In het Nederlands: vloeibaar (gemaakt) aardgas.

Een belangrijk voordeel van LNG is dat het voor minder schadelijke uitstoot zorgt. De daadwerkelijke uitstoot verschilt per motortype en gebruik. In de tabel hieronder ziet u hoeveel procent minder uitstoot een LNG-motor geeft, per motortype.

Motortype

NOx-uitstoot SOx-uitstoot PM10-uitstoot CO2-uitstoot

Monofuel

95 - 99% 100% 95 - 99% 20 25%

Dual-fuel

90 - 95% 100% 90 - 95% 15 - 20%

Hybride (gas-elektrisch)

> 99% 100% > 99% 25 - 50%

PM10: Fijnstof
SOx: Zwaveloxide
NOx: Stikstofoxide
CO2: Koolstofoxide

LNG is een fossiele brandstof en ondanks dat het schoner is dan de conventionele brandstoffen, mag het niet als volledig ‘groen of duurzaam’ worden beschouwd. Deze stap kan gezet worden door gebruik te maken van bio-LNG. Bio-LNG, ook wel LBM (Liquified Bio Methane) genaamd, wordt gemaakt van biogas.

LNG wordt geproduceerd in onder andere Qatar, Oman, Algarije, de Verenigde Arabische Emiraten en Nigeria. Daar wordt LNG als aardgas gewonnen, waarna liquefaction plants het gas koelen en vloeibaar maken. Het vloeibare gas wordt in grote opslagtanks (terminals) gestopt, en vervolgens getransporteerd per schip naar de haven in Rotterdam.

De Energy Points worden voorzien van opslagtank en tankautomaten waarmee zware voertuigen kunnen worden voorzien van deze duurzame brandstof.