Voor elke eigenaar en/of beheerder van hoge gebouwen (utiliteit, woning) is jaarlijkse inspectie en periodieke beproeving van de zogeheten 'droge blus/stijgleiding' verplicht (richtlijnen NEN 1594). De verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid ligt bij de eigenaar/beheerder en NIET bij de brandweer die er bij brand gebruik van maakt. Holthausen Brandbeveiliging heeft deskundig personeel en een eigen persunit-aanhanger met de nodige apparatuur om deze inspectie en beproeving uit te voeren. De leidingen die voor de wateraanvoer van beneden naar boven zorgen moeten eens in de vijf jaar onder hoge druk worden afgeperst.

Visuele inspectie

Elk jaar verricht Holthausen Brandbeveiliging de visuele inspectie van alle onderdelen, inclusief de aansluitkast. De onderhoudsmonteur controleert of:

 • de kast herkenbaar (rood net, witte B) en bereikbaar aanwezig is;
 • alle deksels aanwezig zijn;
 • de kast is voorzien van voorgeschreven vergrendeling (driehoekssleutel);
 • als hoofdaansluiting een zogenoemde J-armatuur gemonteerd is;
 • de brandkranen op de etages een zogenoemde CC-armatuur met metalen afdichting en bindkap hebben;
 • de rubbers van kranen nog flexibel en zacht zijn (waar nodig vervangen);
 • aansluitingen gaaf en braamloos zijn;
 • leidingen en kranen er goed uitzien (gebruiksgarantie).

Hydrostatische beproeving

Eens in de vijf jaar ondergaat de stijgleiding een hydrostatische beproeving.
Dit houdt in:

 • visuele inspectie;
 • afpersen van de complete installatie;
 • aanwezigheid van spindel en soepele bediening controleren;
 • aanwezigheid van deksels en soepele bediening controleren;
 • controleren of kranen lekvrij zijn (eventueel direct vervangen);
 • controleren of voedingsaansluitingen goed werken;
 • lekpunten opzoeken.

Afpersen

Bij het afpersen met water bedraagt de persdruk 16 Bar (1600 kpa) op maaiveldhoogte. Dit moet gedurende vijf minuten constant blijven (maximaal drukverlies van 0,5 Bar), tot een hoogte van acht etages.

Rapportage

De service van Holthausen Brandbeveiliging wordt afgerond met het legen van de leiding - evtueel drogen - en afsluiten. Waar mogelijk verhelpen onze monteurs de storing of lekkages direct, en anders schrijven zij een reparatieadvies. Daarnaast stellen ze een rapport op waarvan een kopie naar de preventieafdeling van de plaatselijke brandweer gaat. Natuurlijk krijgt de droge blusleiding een inspectie-etiket.