Abbott Medical Optics

Enkele jaren geleden is ons bedrijf, AMO Groningen BV, overgestapt naar Holthausen Opleidingen voor alle BHV en EHBO trainingen.

SCA Hygiene Products

"Met Holthausen hebben we de professionele partner in BHV opleidingen. Holthausen levert op maat en op locatie.

FC Groningen

FC Groningen heeft samen met Holthausen een opleiding gecreëerd die voldoet aan de wensen van FC Groningen.