Veel organisaties hebben tegenwoordig een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie in het pand. Soms vrijwillig, maar vaak verplicht door de verzekering of brandweer. De eigenaar van een pand dient samen met de gebruiker ervan te zorgen voor het goed functioneren en operationeel blijven van de installatie. In de NEN 2654-1 en -2 zijn alle eisen beschreven die noodzakelijk zijn voor een goed beheer, de controles en het onderhoud. Voor 1 januari 2006 was u verplicht te zorgen voor een opgeleide persoon (OP). Tegenwoordig bent u verplicht te zorgen voor een beheerder brandmeldinstallatie, ook wel BBMI genoemd.

Holthausen Opleidingen verzorgt voor u de opleiding BBMI zoals deze in de regelgeving staat omschreven. De theorie die gedurende de opleiding aan bod komt brengen we meteen in de praktijk in ons opleidingscentrum.