Ieder bedrijf moet een preventiemedewerker hebben aangesteld. Dit moet een eigen medewerker van het bedrijf zijn. Bij bedrijven met minder dan vijftien medewerkers mag dit ook de werkgever zijn.

De preventiemedewerker zorgt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. Heel veel bedrijven hebben al zo iemand, vaak met de titel 'ARBO-coördinator'. De preventiemedewerker is daarbij niet eindverantwoordelijk, dat is de werkgever. De eerste taak van een preventiemedewerker is (ondersteunen bij) het maken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). En vervolgens om een plan van aanpak te ontwikkelen voor de onderneming.

De opleiding Preventiemedewerker gaat in op de relevante wet- en regelgeving die de basis vormt voor de RI&E, het Plan van Aanpak en de taken van de preventiemedewerker bij het uitvoeren van de ARBO-maatregelen.

Meld u hier aan voor een opleiding Preventiemedewerker van Holthausen >>