Ongevallen die vaak ernstige gevolgen hebben zoals letsel, verlet, imagoschade en andere schade, worden vaak veroorzaakt door onwetendheid van het personeel. Uniforme duidelijkheid op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu kan daarop een preventieve werking hebben. Vanuit diverse instanties en overheden is besloten een standaard in te voeren voor bedrijven die werk uitvoeren binnen de petrochemie. Deze standaard staat bekend als VCA. Zowel werkgever als werknemer dient zich te houden aan de bepalingen van de ARBO-wet. De VCA kan een effectief hulpmiddel zijn om aan de vereisten uit deze wet te kunnen voldoen. Kiezen voor VCA-certificering is ook kiezen voor een gestructureerd ARBO- en veiligheidsbeleid, wat mede de continuïteit van uw bedrijf waarborgt.

Basisveiligheid VCA

Met het diploma Basisveiligheid VCA laat u zien dat u de basiskennis bezit van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. U geeft daarmee dus aan dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen. Werknemers die aan de slag gaan voor een (onder)aannemer moeten in de meeste gevallen een VCA-diploma hebben. Werkgevers en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een Basis VCA-diploma op zak weet u wat er van u wordt verwacht. De opleiding Basis VCA bestaat uit onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen. De opleiding duurt ongeveer acht lesuren, wordt gegeven in één dag en wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Meld u aan voor de opleiding Basisveiligheid VCA >>

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA

Tijdens deze opleiding leert u hoe u onveilige situaties kunt herkennen en krijgt u inzicht in maatregelen die u dient te nemen om risico's te vermijden. U leert welke middelen en methoden u kunt gebruiken om risico's te verkleinen. De volgende onderwerpen worden onder meer behandeld: veiligheidswetgeving en Europese richtlijnen, het ontstaan van ongevallen, strategieën om veiliger te kunnen werken, het bevorderen van veilig werken, taakrisico-analyse en bedrijfsnoodplannen, gevarenbronnen (lawaai, elektriciteit, straling en asbest). De VCA VOL-opleiding duurt één dag en wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Meld u aan voor de opleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden >>